Yel Teneke Kutu Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında E-Posta Aydınlatma Metni

İşbu e-posta içeriğinde bulunan veya tarafınızca e-posta atılması suretiyle elde edilen kişisel veriler ile ilgili veri sorumlusu YEL TENEKE KUTU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’dir (Kısaca “YEL TENEKE”). Bu kişisel veriler, YEL TENEKE sorumluluğunda olup, yalnızca firmanın insan kaynakları işe alım faaliyeti kapsamında, ticari ilişkisi veya tarafınızla iletişime geçilen diğer amaçlar doğrultusunda bağlantılı olarak firma çalışanları veya yetkilileri ile iletişime geçilmesi, ticari bilgi ve belgelerin YEL TENEKE firmasının işe alım prosedürleri, ticari amaçları ve e-posta gönderimindeki diğer amaçlarla sınırlı olarak kullanılması amacıyla işlenebilir ve aktarılabilir.

Belirtilen amaçlar dışındaki her türlü kullanım hukuka aykırıdır. Bu e-postaya cevap vererek göndereceğiniz e-postalar bünyesinde bulunan kişisel veriler outlook sistemi üzerinden toplanmakta olup, 6698 sayılı Kanunun 5/2-e hükmünde belirtilen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, 5/2-f hükmünde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve 5/2-c hükmünde “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hükümlerine istinaden işlenmektedir.

YEL TENEKE’ye e-posta göndermekle, e-posta içeriğinde tarafınızca gönderilen kişisel verilerin, Kişisel Verilerin Korunması mevzuatına uygun olarak elde edildiği ve bu kişisel veriler ile ilgili, mevzuatın öngördüğü güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü idari ve teknik tedbirlerin tarafınızca alındığı kabul edilmektedir. Bu şekilde elde edilen veriler YEL TENEKE’nin çalışanları, ortakları, tedarikçileri ve müşterileri ile taraflar arasındaki ilişkinin amacına ve 6698 sayılı kanunun 8. maddesine uygun olarak aktarılabilir. E-posta gönderimi yoluyla veri sorumlusu YEL TENEKE’ye iletilen kişisel verileriniz ile ilgili 6698 sayılı kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanabilirsiniz.

Konu hakkındaki detaylı bilgileri www.yelteneke.com.tr adresindeki “Kişisel Veri İşleme ve Koruma Politikamızda” bulabilirsiniz.